רשימת פסקי דין תקדימיים

במרוצת השנים צברנו ואספנו פסקי דין חשובים ומהותיים בתחום יחסי בנק לקוח.
כחלק מהשירות, צרפנו עבורכם חלק מפסקי דין אלו:

  1. התניית שירות בשירות
  2. שינוי ריבית שלא כדין
  3. זכאות לריבית זכות
  4. חובת הבנק לערבים כחובתו לחייב העיקרי
  5. עלות מומלצת לדף בנק
  6. הסתמכות על מאזנים ככלי לחישוב הריבית
  7. חישוב הריבית על פי 360/365 יום בשנה
  8. המצאת מסמכים מעל 7 שנים
  9. פיצוי לשון הרע בגין החזרת שיקים שלא כדין

בית משפט

מספר תיק

תאריך

שופט

שם התיק

שלום ת"א ת.א. 2889/92 30/01/97 ע. דוויק בנק דיסקונט
נגד
נחמני אפריים
נחמני כרמלה
מזרחי יגאל
נחמני מרדכי
נגר יפת
בוריה אבשלום
(נושא: התניית שירות בשירות)
עליון
בשבתו כבימ"ש לערעורים אזרחיים
ע"א 1304/91 מ. שמגר
ת. אור
א. מצא
טפחות- בנק למשכנתאות
נגד
אלן ליפרט
(נושא: חובת הבנק לערבים כחובתו לחייב העיקרי)
שלום ת"א א 064275/97 ד"ר דפנה אבניאלי לחמניה טריה בע"מ
שמעון סלומון
אושרת סלומון
נגד
בנק דיסקונט
(נושא: התניית שירות בשירות)
שלום רחובות בשא 002596/98
בתיק עיקרי 003187/98
07/11/99 הרשמת אסיף הדסה גילדה אמשלי
מיכאל אמשלי
נגד
בנק לאומי
(נושא:עלות דף בנק)
שלום ת"א א 046031/06 07/09/08 צבי כספי בנק אגוד
נגד
בטונים בע"מ
סגל יעקב
סגל אליעזר
(נושא: מאזנים ככלי לחישוב הריבית)
מחוזי ת"א ע"א 1093/89 13/03/90 גורן בנק לאומי
נגד
יוסף מוקדם
(נושא: עלות דף בנק)
מחוזי ת"א תיקים מאוחדים
ת.א. 2931/89
ת.א. 2932/89
ת.א. 2933/89
ת.א. 2315/89
ד"ר ד. פלפל סריגי ציביאק בע"מ (בפירוק)
נגד
בנק לאומי
בנק דיסקונט
בנק הפועלים
(נושא: 360/365 יום בשנה)
שלום חיפה עא 000167/06
תיק עיקרי א 008427/05
30/08/06 מנחם רניאל פייפ ליין קוי צנרת בע"מ
שמואל לוי
נגד
בנק דיסקונט
(נושא: המצאת מסמכים מעל 7 שנים)
שלום ת"א-יפו א 070402/00 13/2/2002 השופט י.שבח גלוב קונטרקטינג אינק
נגד
בנק לאומי לישראל
(נושא: פיצוי לשון הרע בגין החזרת שיקים)
עליון- בשבתו בשבתו כבימ"ש לערעורים אזרחיים ע"א 7162/96
ע"א 7287/96
17/06/98 ת. אור
ט. שטרסברג-כהן
י. אנגלרד
אמנונים חב' לעבודות עפר בע"מ
נגד
הבנק הבינלאומי הראשון
(נושא: שינוי תוספת הריבית,
התניית שירות בשירות, ריבית זכות)