מדריך להחזרי ריבית

ראשי פרקים להחזרי ריבית מול הבנק

במסגרת עבודתנו אנו נתקלים בלקוחות רבים אשר בטוחים כי הבנק גבה מהם ביתר וכי מגיעים להם החזרים מהבנקים.
טענה אחת שלקוחות מרבים להשמיע היא כי הבנק גבה מהם "מחירים גבוהים" למרות שהיו בטוחים כי אלו מחירים מצויינים.

חשוב להבין- על מנת לקבל החזרים מהבנק יש להוכיח כי הבנק עבירה כלשהיא (אם זה על חוקי הבנקאות, או על הסכמים מפורשים עם הלקוח) או פשוט טעה בחישוב.

באופן כללי, ניתן לחלק את ה"זכאים הפוטנציאלים" להחזרים ל:

  1. לקוחות בעלי חוב שנגרר משנות ה-80 או ה-70. חוב שכזה, שנשא ריבית בשנים אלו, בוודאות קיימים בו הפרשים, בשל חישוב בעיתי של הבנקים את מספר הימים בשנה- בשנים אלו. על מנת לכמת את ההפרשים, יש לשחזר את החשבון מתחילתו ועד להיום.
  2. לקוחות שהבנק לא עמד בהסכמים שיש לו עימם. במידה והבנק התחייב לזכות לקוחות בתעריפים מסויימים (ריבית או עמלות)- הבנק מחוייב בהסכם זה. במידה והבנק לא עמד בהסכם- אזי יש מקום לדרוש החזרים.
  3. תקלות תוכנה- בעוד שבשנות ה-80 תקלות תוכנה בחישוב הריבית לא היו דבר נדיר (דיסקונט, בינלאומי ומזרחי), הרי שכיום אין כמעט תקלות תוכנה שיטתיות. הרבה פעמים לקוחות פרטיים חודשים כי גבו מהם ביתר במשכנתא שלהם, אך חשוב לדעת ששיטת החישוב לפי לוח שפיצר היא שגורמת פעמים רבות לתחושה זו בקרב הלקוחות וכי כמעט ואין טעויות טכניות בחישוב החזרי הלקוח על ידי הבנקים.
  4. עבירה על חוקי הבנקאות. חוק הבנקאות שירות ללקוח קובע מספר כללים וחוקים על פיהם אמורים לנהוג הבנקים בשיראל. במידה והבנק עבר על חוקים אלו- הרי יש מקום לחשב את הנזק ולכמת ההחזרים. דוגמא אחת לחוק כזה הוא איסור התניית שירות בשירות, לפיו לא יתנה תאגיד בנקאי שירות אחד בשירות אחר (הכוונה היא- כשאין בינהם הגיון עסקי). כך, אם לקוח מבקש אשראי והבנק מתנה את קבלת האשראי בפתיחת תוכנית חיסכון או פקדון מתוך האשראי עצמו- הרי שזה אסור על פי חוק.
  5. מי שנטל הלוואות צמודות וחויב בריבית פיגורים בבנק דיסקונט זכאי להחזר כספי.

לסיכום- כל לקוח אשר מעוניין לבדוק את הבנק- מומלץ לעשות כן.

ניתן להקטין סיכונים (עלויות בדיקה) על ידי בירור מקדים אם אכן קיימים בחשבון הלקוח סיכויים להפרשים- על פי הסעיפים הרשומים מעלה.