להתמודד בסכסוך עם הבנק

רב לקוחות הבנקים מקבלים את דרישת החוב של הבנק כמובנת מאליה, מתעלמים ומקווים שהבעיה תיפתר מעצמה.
כל בעלי החוב חייבים לדעת שיש להם מוצא, ושהם יכולים בכמה פעולות פשוטות לשפר משמעותית את מצבם מול הבנקים.

  1. ראשית, אם לא רוצים להיות מופתעים ורוצים להימנע מקבלת תביעה לתשלום מיידי של כל החוב לבנק, רצוי לעדכן את הבנק באופן שוטף לגבי ההתפתחויות במערכת העסקית, חיוביות ושליליות כאחד. הבנק גמיש יותר כשהוא מודע למה שקורה.
  2. שנית, קיבלתם דרישת חוב מהבנק? זה הזמן להתמודד. כל נקיטת פעולה מצד הלקוח יכולה לשפר את מצבו וחשוב מאד שבעלי החוב ידעו זאת. ההמלצה מקבלת תוקף לאור המגמה שרווחת כיום, בה מעדיפים הבנקים להתפשר עם הלקוחות ולהגיע להסדרי חוב מוסכמים, במקום להיגרר שנים בבתי המשפט. בשלב זה כל בעלי החשבונות חייבים לבדוק מהן ההגנות (ואולי ההתקפות) העומדות לצידם. בעלי חשבונות ותיקים- שפעלו וצרכו אשראים גבוהים לפני שנת  1991 חייבים לבדוק את תקינות חשבונם שכן בוודאות קיימים אצלם הפרשי ריבית בחשבון.חשבונות "צעירים" יותר, רצוי שיגיעו לפגישה עם עו"ד או יועץ כלכלי שיבחן התנהלות חשבונם, שכן לפי הממצאים לקוחות שפנו לייעוץ שכזה שיפרו את מצבם או ע"י הפחתת החוב ב-15%-35% או בקבלת הטבות , פריסת החוב בתשלומים רבים ובריבית מיטבית.
  3. במידה והבנק פונה אליכם להגעת הסדר, אל תחתמו על הצעתו בטרם התייעצתם עם עו"ד או מומחה בתחום. בנוסף, רצוי להימנע מלחתום על סעיף ויתור הטענות כנגד הבנק, אותו הבנק מוסיף במסגרת ההסדר. חתימה על סעיף זה תמנע מהלקוח לבוא אל הבנק בדרישות (לעיתים רבות מוצדקות) מאוחר יותר.
  4. במידה ונתבעתם ע"י הבנק, מחובתכם להגיש תגובה ("בקשת רשות להתגונן"), לא יאוחר מ -30 יום לאחר קבלת כתב התביעה. אי הגשת תגובה, תגרור פסק דין מיידי על כל גובה החוב.