כללי התנהגות מול הבנק

  1. חשוב לעמוד על הגדרת החשבון. לבנקים הגדרות שונות ושמות שונים לחשבונות, ושמות אלו משפיעים על העמלות והריביות שתשלמו במסגרתו. לבעלי משכורות בחשבונות פרטיים מומלץ להשתמש בחשבון המוגדר כ"עו"ש משכורת". בעלי עסקים קטנים יוודאו שהחשבון מוגדר כ"חח"ד עסקי".
  2. ודאו שמסגרת האשראי שנקבעה לכם אינה נמוכה מהצרכים האמיתיים ומהיקפי הביטחונות שלכם. במקרים רבים הבנקים מעמידים ללקוחות מסגרת אשראי נמוכה יותר, ובכך גורמים להם לחרוג מהמסגרת ולבקש אשראי נוסף שכרוך בעלויות רבות.
  3. במקרה של צורכי אשראי מוגדלים, מומלץ לקחת הלוואות קצרות טווח, שכן עלות האשראי באפיק זה זולה יותר מתשלום ריביות החובה – ובוודאי מהריבית החריגה.
  4. כרטיס האשראי מהווה מסגרת אשראי נוספת לכל דבר, ועדיף לנצלה על ידי שימוש במסלולי הקרדיט למיניהם. ריבית זו נמוכה בדרך כלל מהריבית על האוברדרפט, ובוודאי מהריבית החריגה.
  5. עדיף להקטין את משיכת היתר בחשבון באמצעות העברת פיקדונות לחשבון. הריבית שמשולמת על האוברדרפט גבוהה בהרבה מהריבית שמקבלים על פיקדונות. בנוסף, עדיף לבטל הוראות קבע לתוכניות חיסכון במידה שיש משיכת יתר קבועה.
  6. רכישה בצ'קים מחויבת בעמלת רישום שורה, וכן בעמלת הדפסת המחאות. לכן רצוי להשתמש בכרטיסי אשראי לצורך ביצוע רכישות, ולהימנע ככל האפשר משימוש בצ'קים.
  7. יש לקבל אישורים בכתב על כל ההסכמות וההטבות שסוכמו עם הבנק. יש לשמור העתקים מהסכמים אלו.
  8. אין לחתום על ערבות לבנק שאינה מוגדרת בסכום. יש לחתום רק על ערבות מוגדרת בסכום ידוע ולשמור העתק של המסמך.
  9. יש לעדכן את הבנק באופן שוטף לגבי ההתפתחויות במערכת העסקית, חיוביות ושליליות כאחד. לא להעמיד את הבנק בפני עובדות. אם ידוע על הוצאה גדולה שיכולה להכניס את החשבון למינוס משמעותי, רצוי מאוד לעדכן את הבנק – ולהודיע מתי תוכלו לכסות את המינוס. הבנק גמיש יותר כשהוא מודע למה שקורה. במידה ולא תעדכנו את הבנק, יתכן שתופתעו יום אחד לקבל תביעה לתשלום כל חובכם לבנק. אם כבר קיבלתם תביעה כזו, יש להגיב תוך 30 יום.
  10. דרשו מהבנק את כל מסמכי החשבון, והגישו בקשת רשות להתגונן. הבנקים נוטים להתפשר בתביעות של עד כחצי מיליון שקל. בדרך כלל הם מוותרים על הריבית החריגה ומגיעים להסכמים עם הלקוח תוך פריסת חובותיו. במידה ולא תוגש בקשת רשות להתגונן, הבנק יכול לקבל פס"ד מיידי לתשלום כל החוב.