טבלאות השוואת תעריפוני הבנקים

הטבלה מעודכנת נכון ל-12/2018

השוואת תעריפוני הבנקים

(התעריפים הינם לעסקים גדולים)

בנק לאומי בנק פועלים בנק דיסקונט הבנק הבינלאומי בנק מזרחי טפחות
ריבית חח"ד עסקי P+5.10% P+5.00% P+6.00% P+6.50% P+6.70%
ריבית עו"ש משכורת P+6.80% P+6.50% P+9.70% P+9.5% P+6.55%
עמלת הקצאת אשראי 2.20% 2.20% 2.16% 2.10% 2.45%
ניהול רבעוני קבוע עסקי 220.00 *219.00 258.00 **225.00 190.00
עמלת שורה 1.49 1.43 1.50 1.50 1.45
עמלת חליפין 0.22% 0.19% 0.19% 0.175% 0.19%
עמלת חליפין מינימום 7.20$ 6.70$ 6.80$ 6.25$ 6.00$
עמלת חליפין מקסימום 3,000$ 2,700$ 1,075$ 2,750$ 2,500$
העברה ללקוח בבנק 9.00 10.20 10.50 10.20 10.30
העברה לבנק אחר 45.00 41.00 45.00 40.00 43.00
הפקדת שיק דחוי 12.00 12.00 11.00 14.20 14.00
החזר שיק מלקוח 22.00 14.00 17.50 20.00 19.00
החזר שיק אכ"מ 65.00 65.00 71.00 68.80 65.00
ביטול שיק עסקי 19.80 17.40 27.00 17.50 17.50
עמלות נוספות
ערבות בנקאית 5.00% 5.00% 5.50% 5.00% 5.00%
ערבות בנקאית מינימום 396.00 380.00 500.00 440.00 380.00
גישה ישירה 350.00 70$ לשאילתא 12 ש"ח 160.00 160.00
משיכת שיק דחוי טרם פרעונו 14.20 13.90 15.00 14.00 14.00
עמלת פקיד ח-ן פרטי 5.5 6.5 5.9 6.3 6.8

* חיוב בבנק הפועלים 73 ₪ לחודש
** חיוב בבנק הבינלאומי 75 ₪ לחודש

– על כל ריבית ועמלה בתעריפון ניתן ורצוי לנהל מו"מ עם הבנק.
– אלא אם מצויין אחרת, המחירים- בש"ח.
– טל"ח
– איך תדע אם הבנק חייב אותנו בריבית המתאימה?
נוסחת חישוב הריבית: יתרה * מס' הימים של היתרה * שעור הריבית/365 (יום בשנה)

  1. חשוב לעמוד על הגדרת החשבון. לבנקים הגדרות שונות ושמות שונים לחשבונות, ושמות אלו משפיעים על העמלות והריביות שתשלמו במסגרתו. לבעלי משכורות בחשבונות פרטיים מומלץ להשתמש בחשבון המוגדר כ"עו"ש משכורת". בעלי עסקים קטנים יוודאו שהחשבון מוגדר כ"חח"ד עסקי".
  2. ודאו שמסגרת האשראי שנקבעה לכם אינה נמוכה מהצרכים האמיתיים ומהיקפי הביטחונות שלכם. במקרים רבים הבנקים מעמידים ללקוחות מסגרת אשראי נמוכה יותר, ובכך גורמים להם לחרוג מהמסגרת ולבקש אשראי נוסף שכרוך בעלויות רבות.
  3. במקרה של צורכי אשראי מוגדלים, מומלץ לקחת הלוואות קצרות טווח, שכן עלות האשראי באפיק זה זולה יותר מתשלום ריביות החובה – ובוודאי מהריבית החריגה.
  4. כרטיס האשראי מהווה מסגרת אשראי נוספת לכל דבר, ועדיף לנצלה על ידי שימוש במסלולי הקרדיט למיניהם. ריבית זו נמוכה בדרך כלל מהריבית על האוברדרפט, ובוודאי מהריבית החריגה.