בדיקת חשבונות בנקים

שירות בדיקת חשבונות הבנק (שנקרא גם "חישובי ריבית" או "בדיקת בנק") פותח בלעדית בשגיא בשנת 1985.

השירות כולל בדיקת חשבונות הבנק של הלקוח, תוך בדיקת כל חיובי הריבית והעמלות בחשבון, באמצעות תוכנה ייחודית, מאגרי מידע בנקאיים וצוות מיומן.

במסגרת בדיקת החשבון משוחזרת כל פעולה בחשבון הבנק, באמצעות תוכנה יחודית לחישוב ריבית, תוך בדיקה האם:

  • בפעולותיו בחשבון עבר הבנק על החוק/הפסיקה/תקנות בנק ישראל
  • עמד בסיכומים שהיו לו עם הלקוח – במידה והיו כאלו
  • ביצע טעויות טכניות בחישוב הריבית והעמלות בחשבון

הליקויים

בשנות ה-80 נתגלו טעויות טכניות בתוכנת חישוב הריבית במספר בנקים. טעויות אלו תוקנו בתחילת שנות ה-90. עם זאת, נוספו במשך השנים ליקויים אחרים:

ליקוי בשיטת חישוב הריבית (360 יום בשנה/365 יום בשנה), עבירות על חוק הבנקאות (כגון התניית שירות בשירות), מדד עודף בהלוואות (14/16), ליקויים בלווי בניה וחיוב שלא על פי הסכמים עם הלקוח.
תוכנת שגיא והצוות המיומן הוכשרו על מנת לאתר ליקויים אלו ולסמנם כ"חיובי יתר בחשבונו של הלקוח".

שיטת הבדיקה

כל טיפול בלקוח מתחיל בפגישת ייעוץ אישית לאבחון מצבו ולהתאמת השירות המתאים לו.
בין השירותים האפשריים: בדיקה מדגמית, בדיקה מלאה, הכנת חוות דעת משפטית או חוות דעת מקוצרת.
בסוף התהליך מתקבל גובה ההפרשים הנמצא לגבי התקופה הנבדקת.
תוצאות הבדיקות הן אלה שמכתיבות את השלב הבא בהתמודדות מול הבנק.
יחד עם הלקוח אנו בונים אותו ולרב כולל המהלך התדיינות מול הבנק, אם במשא ומתן ואם בין כותלי בית המשפט.
המטרה היא כמובן לקזז את חובו של הלקוח לבנק או למחוק את החוב, להחזיר כספים או לגרום להטבת תנאים בחשבון קיים.

מחיר

מחיר העבודה תלוי כמובן בהיקפה (מדגם, מלאה או משפטית), בכמות החומר ובכמות החישובים הנדרשים בתיק.

תוצאות

רב התיקים בהם טיפלנו הסתיימו בפשרות בהם זוכו הלקוחות מחוץ לכותלי בית המשפט.
בנוסף, זכינו בפסקי דין רבים (בינהם תקדימיים) בבתי המשפט השונים.