המלצות לטיפול בחוב בנקאי

מאת: אמנון שורץ

בשבוע שעבר הגיע אלי לקוח שמצוי היה במצב שלדבריו "חבל כרוך על צווארו" לאחר ש- 3 בנקים שעימם עובד החלו להחזיר לו שיקים וכל שיחותיו עימם נסבו על אופן החזר החוב.

אותו לקוח, שעובד עם חלק מהבנקים יותר מ- 30 שנה, נזכר כי לפני כמה שנים הצענו לו לבדוק את הבנקים. אולם אז הוא אומר "פחדתי מאוד מתגובת הבנקים שכן הייתי לקוח שבוי ותלוי." כמו במבצע "הכן רכבך לחורף" להתמודדות עם ומול הבנקים, יש להערך באופן איסטרטגי ומתוכנן ממש כמו מבצע צבאי.

לאחר שיחה קצרה עם הלקוח, הסברנו לו כי גם ללקוח כמוהו ועל אף שהגיע אלינו מאוחר מאוד, יש כלים להתמודדות עם נכונות החוב ועם אופן המהלכים שגם במצבו ניתן לבצע.

ריכזנו עבורכם מספר עצות וטיפים כיצד להתמודד מול הבנקים בהיותכם לקוח אשראי שבוי שנים רבות:

ראשית יש לבדוק את החוב ! אם אתה לקוח ותיק, קיימים ליקויים רבים מהעבר שניתן לקזז כנגד החוב ואין צורך בהגשת תביעה. פעולת הקיזוז מוגדרת בחוק ועליה לא חל חוק ההתיישנות כפי שחל על הגשת תביעה. דוגמא בולטת ביותר היא שאם אתה לקוח עוד משנות ה- 80 וקיים חוב רצוף מאז באותו חשבון, אתה יכול לקזז את חיובי היתר הנובעים מחישוב לא נכון של הריבית שלא על פי מס' הימים הנכון בשנה. הבנקים חישבו אז את הריבית על פי 360 יום בשנה בעוד פסקי הדין כולל בבית משפט עליון חייבו אותם לחשב את הריבית על פי 365 יום בשנה. הפער הזה שלכאורה מבטא 5 ימים בשנה, נצבר בריבית דריבית נכון להיום במכפילים בלתי נתפסים של עשרות אלפי אחוזים. המשמעות הינה כי יתרת הבנקים נכון להיום אינה נכונה ופגומה. לבנקים אין תשובה מהותית על כך אלא אירגונית בלבד.

ראה באתר שלנו את ניוזלטר של אפריל 2016 המספר על זיכוי לקוח בשל כך בכ- 39 מיליון ₪.

בבדיקת החוב יש עילות נוספות הראויות לאבחון ובדיקה כמו סעיפי חוק הבנקאות (1981) שרות ללקוח העוסק בהתניית שרות בשרות, ריבית חריגה, הפסקת אשראי שלא כדין ועוד.

שנית, יש להערך באופן שמהרגע שהבנק מאיים בהחזרת שיקים או שעשה זאת כבר, הבנק בעצם מודיע לך בצורה עקיפה כי אינו מעוניין בך כלקוח ואתה צריך למצוא לך אפיקי אשראי חדשים ואחרים.

נתקלנו במקרים רבים בהם בנק הודיע ללקוח כי אם יוסיף בטחון נוסף כזה או אחר, ימשיך הבנק את האשראי ואף יגדיל אותו.
אין בשום אופן להוסיף בטחונות כי אתה משנה את מצב הכוחות לרעתך ומשפר את מצב הבנק. ברגע שמאזן הכוחות יהא טוב לבנק, הוא יפעל למימוש הבטחונות. מצב של חוסר בטחונות עדיף ללקוח כי החשיפה של הבנק אינה מזרזת את הבנק לפעול ולהיפך, הבנק יפעל לחיזוק הבטחונות ואתה הלקוח תתנגד ותפעל הפוך מכך.

שלישית, הטקטיקה של הבנק במצב לחץ על הלקוח הוא לגרום ללקוח לחתום על
ויתור טענות. זהו אמצעי לחץ אשר עם חתימה על טופס שכזה, אתה הלקוח מאבד את כל היכולות לפעול מול הבנק ובכך מרע את מצבך לאין ערוך.

רביעית, מציאת אפיקי אשראי אחרים להתנהלות עסקית והעברת האשראי לבנק אחר אשר כן מעוניין בכך וזאת עוד בטרם שמצבך במידע האשראי עדיין תקין (לא הוחזרו שיקים כמובן…). יש לזכור כי לעיתים לקוח שנחשב רע בפני בנק ישן, עדיין מחוזר ע"י בנק חדש אשר מעוניין מן הסתם להגדיל את הריווחיות שלו באמצעות גיוס לקוחות חדשים. זוהי פעילות שיש לעשות כל עוד האמצעים החיוביים עומדים לרשותך. אנו העברנו מאות לקוחות מבנק אחד לבנק אחר עוד בטרם החל המאבק עם הבנק הישן…. הישארות בבנק אשר עומד להחזיר שיקים או רק מאיים הינה מכת מוחזר לעסק כיוון שבנק יכול במחי יד מהיום למחר להחזיר שיקים, לבטל מסגרות אשראי ובכך להרוס עסק ללא כל בעיה.

חמישית, קבלת יעוץ מתאים למומחה בנקים ועורך דין המצוי ברזי יחסי בנק-לקוח. התערבות ראשונית כזו לעיתים רבות תמנע מהבנק לבצע פעולות חד צדדיות מזיקות.

ונחזור שוב ללקוח שפנה באיחור ואמר שכעת הוא מבין ומצטער מאוד על כך שלא פנה כמה שנים קודם, כי יכול היה להציל את העסק. כיום הוא יוכל להציל נכסים ובטחונות אולם לחזור לעבוד עם הבנקים ולהשיב את המצב העסקי על כנו לא יוכל.

אנו מציעים לכל לקוח שיבדוק את מצבו העסקי על פי המתואר לעיל ויבצע את פעולות המניעה להתמודדות, שכן יפה שעה אחת קודם…