ספר חדש מאת מנכ”ל שגיא- שורץ אמנון ”להתמודד עם הבנקים ולנצח”

סיפורה שחברת שגיא מובא לקורא באמצעות מקרים מרתקים של לקוחות אשר נאלצו להתמודד עם הבנקים בין כותלי בתי המשפט ומחוץ להם ואף ניצחו דרך עיניו של המחבר, אמנון שורץ