מתוך: ”הכל כלול”, ”מהפכת הבנקים” 5.3.10

https://www.youtube.com/embed/Tt2Y-CIyG1w