הבנקים מסתירים עלויות של עמלת פירעון מוקדם – וזה מסוכן

עמלת פירעון מוקדם הינה עמלה אחת מיני רבות אותה נוהג הבנק לגבות במסגרת מתן שירותים דביטוריים ללקוח. שלא כאחרות, שיעור העמלה העיקרי אינו מפורסם על ידי הבנק ועל כן ללקוח אין אפשרות לאמוד את היקף הגביה הצפוי ממנו.

למידע נוסף…