בנק מזרחי חוייב בהשבת ריבית חריגה שגבה שלא כדין ב- 1/7/15

בנק מזרחי חויב בהשבת ריבית חריגה שגבה שלא כדין. בסופו של דבר התפשרו עם בנק המזרחי שהשיב לנאמן של נילי נדלן בע"מ כ-16 מיליון ₪.
כב' השופטת דניה קרת מבית המשפט המחוזי בת"א קבעה בפס"ד שניתן ב-28/6/15 כי על בנק מזרחי טפחות חייב להשיב לנאמן נילי נדל"ן בע"מ(בכינוס) המיוצגת ע"י עו"ד ארז חבר את פערי ריבית החריגה שחייב הבנק ליום 31/12/12.

למידע נוסף…