אודות

שירות בדיקת חשבונות הבנק (שנקרא גם "חישובי ריבית" או "בדיקת בנק") פותח בלעדית בשגיא בשנת 1985.

השירות כולל בדיקת חשבונות הבנק של הלקוח, תוך בדיקת כל חיובי הריבית והעמלות בחשבון, באמצעות תוכנה ייחודית, מאגרי מידע בנקאיים וצוות מיומן.

במסגרת בדיקת החשבון משוחזרת כל פעולה בחשבון הבנק, באמצעות תוכנה יחודית לחישוב ריבית, תוך בדיקה האם:

  • בפעולותיו בחשבון עבר הבנק על החוק/הפסיקה/תקנות בנק ישראל
  • עמד בסיכומים שהיו לו עם הלקוח- במידה והיו כאלו
  • ביצע טעויות טכניות בחישוב הריבית והעמלות בחשבון

הליקויים: בשנות ה-80 נתגלו טעויות טכניות בתוכנת חישוב הריבית במספר בנקים.
טעויות אלו תוקנו בתחילת שנות ה-90. עם זאת, נוספו במשך השנים ליקויים אחרים:

ליקוי בשיטת חישוב הריבית (360 יום בשנה/365 יום בשנה), עבירות על חוק הבנקאות (כגון התניית שירות בשירות), מדד עודף בהלוואות (16/14), ליקויים בלווי בניה וחיוב שלא על פי הסכמים עם הלקוח.

תוכנת שגיא והצוות המיומן הוכשרו על מנת לאתר ליקויים אלו ולסמנם כ"חיובי יתר".