עדכונים שוטפים

עדכוני פס"ד ופשרות שוטפים

בחלק זה נעדכן אתכם באופן שוטף בפסקי דין מהותיים בתחום ופשרות מעניינות:

1.7.2015

בנק מזרחי חויב בהשבת ריבית חריגה שגבה שלא כדין כב' השופטת דניה קרת מבית המשפט המחוזי בת"א
קבעה בפס"ד שניתן ב-28/6/15 כי על בנק מזרחי טפחות חייב להשיב לנאמן נילי נדל"ן בע"מ(בכינוס)
המיוצגת ע"י עו"ד ארז חבר את פערי ריבית החריגה שחייב הבנק ליום 31/12/12.
סכום זה נאמד בקרוב ל-8 מ.ש"ח. כבוד השופטת קיבלה את חוות דעתו של עו"ד ליאור חברון משגיא
שקבע כי יש פערי ריבית בין ריבית החריגה שגבה הבנק בתקופה שמ-1/1/05 ועד למכירת הנכס ב-2013.
פערי הריבית היום בין ריבית חח"ד מקסימלית לבין ריבית חריגה של צמוד+6.5% שחייב בנק מזרחי טפחות.

25/03/2014

פסק דין בעניין עמלת פירעון מוקדם נווה גיל הזהב

24/01/2012

עקבות בדיקת החשבון – ביהמ"ש  אישר לחברת בנייה להגיש תביעה נגדית נגד בנק דיסקונט
בסך של 1.25 מיליון ש"ח וזאת לאחר שנתבעה ע"ס 900,000 ש"ח

31/01/2012

פסקי דין בנושא עלות דף בנק

פעמים רבות אנחנו נתקלים בדרישת הבנקים לעלויות גבוהות ביותר של דפי בנק "ותיקים".
כחלק מהשירות שלנו צרפנו עבורכם פסקי דין (חלקם כמובן שלנו)
אשר קובעים כי על עלות דף בנק לנוע בין 0.5 ₪ – 1 ₪ .
אנו ממליצים להדפיס פסקי דין אלו ולנהל מו"מ מול הבנק שלכם במעמד בקשת הדפים.

10/9/2011

צרפנו עבורכם פס"ד תקדימי (מס' 1693/05 ו 2479/05 בענין ביטול ערבויות בנק מזרחי) בו קובע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי על בנק המזרחי לפצות לקוח לאחר שתבע שתי ערבויות שלא בצדק.
בפס"ד זה התקבלה במלואה חוו"ד שגיא אשר בעקבותה הופחת החוב לבנק ב-1.59 מיליון ₪.
את הלקוחות ייצג עו"ד יואב אלשייך.