לקוחות

חברת שגיא שירתה ומשרתת אלפי לקוחות בישראל.
מתוכם זכו לקוחות רבים לזיכויים והטבות משמעותיים.
מטעמי סודיות מספר רב מאוד של לקוחות אינו מוכן להיחשף.
עם זאת מספר לקוחות הביעו את תודתם במכתבי תודה ולהלן חלקם:

צרפנו עבורכם מקבץ מצומצם של לקוחות ממליצים
לצפייה במכתב התודה, אנא לחצו על הלוגו