גיוסי אשראי

אשראי זמין הינו כלי חשוב ליציבותו הפיננסית של כל עסק.
עסק הנמצא במצוקת אשראי, עסק שנמצא במגמת צמיחה או עסק שמעוניין להסדיר חובותיו בבנק, ימצא בשירות זה תועלת רבה להשגת מטרותיו הפיננסיות.
לשגיא הידע והיכולת לגייס עבורכם את האשראי לו אתם זקוקים.

גיוס האשראי כולל:

אבחון וניתוח מקיפים אודות מצבה הפיננסי של החברה.
הכנת דוח עסקי מפורט בנודע למצב החברה וגיבושו לכדי בקשת אשראי.
ניהול מלא של תהליך הפנייה לבנקים, איתור הבנק המתאים ללקוח וקיום מו"מ על תנאי המימון של הלקוח.
סיום הליך העברת האובליגו מהבנק הקודם וגיוס האשראי מהבנק הנוכחי.

חשיבות השתתפות שגיא בתהליך

לאור היכרותנו רבת השנים עם המערכת הבנקאית, אנו בונים את בקשות האשראי לבנקים בצורה בה הם עצמם מכינים אותן לועדות המאשרות.
כל בקשת אשראי מתגבשת תוך הקפדה רבה, ועובדה זו משמשת יתרון גדול עבור הלקוח בבואו לבנק.
בנוסף, אנו דואגים לסגור את תמהיל האשראי עבור הלקוח עד תומו, ודואגים להשגת תנאי הריבית והעמלות המיטביים.

לקוחות

התהליך בוצע עבור עשרות חברות בהצלחה גדולה.
חלק מגיוסי האשראי עסקו בגיוס אשראי נוסף, בבנק אחר, על האשראי הקיים.
שירות זה ניתן בעיקר לעסקים במגמת צמיחה, אשר זקוקים להון נוסף למטרות אלו.
חלק אחר מגיוסי האשראי עסק בהעברת הפעילות המלאה של העסק לבנק אחר, תוך סגירת החוב בבנק הוותיק והטבת תנאי העבודה בבנק החדש.

מחיר

מחיר שירות זה מתחלק ל: מחיר קבוע עבור הכנת בקשת האשראי
ואחוזים מהשגת האשראי בפועל